ترجمه‌ ‌رسمی

در دارالترجمه رسمی آینده‌، انواع ترجمه‌های ‌رسمی از جمله ترجمه مدارک شخصی، تجاری، قراردادها، مقالات علمی، کتب و مستندات رسمی به زبان‌های ‌مختلف انجام می‌شود. این دارالترجمه دارای تیمی از مترجمان و ویراستاران حرفه‌ای است که با توجه به تخصص و تجربه خود، به انجام ترجمه‌های ‌رسمی با کیفیت بالا می‌پردازند.

فیلتر

سوالات متداول

1برای ترجمه رسمی مدارک تحصیلی باید چه کاری انجام دهم؟

ابتدا تاییدیه تحصیلی مدارک خودتان را با استفاده از سامانه‌های تایید مدرک وزارت علوم یا دانشگاه بگیرید، سپس آن‌ها را برای ترجمه رسمی ارسال کنید. البته دفترترجمه آینده می توانید در مسیر دریافت تاییدیه ها نیز همراه شما باشد.